Spreuk van de dag:
René heeft zo’n 40 jaar zijn journalistieke hart mogen volgen. Hij was nog lang niet klaar, maar helaas is hem niet langer de tijd gegund
   mobiel
   als startpagina
   tip de redactie


Voorpagina
Algemeen
Sport
Politiek
Morgen

Ondernemend
Twentenaar
Column

Uit in Dinkelland


Bereikbaar
Twente
ADVERTENTIES


VVD WIL BEPALENDE SPELER WORDEN IN HET CENTRUM VAN DE MACHT IN DINKELLAND
Geschreven op: 22 mei 2017

Lijsttrekker Benno Brand ziet kansen om het huidige aantal zetels te verdubbelen

EXCLUSIEF INTERVIEW door René Leget DENEKAMP/WEERSELO - ,,De VVD wil een betrouwbare coalitiepartner zijn voor zowel Lokaal Dinkelland als het CDA. Om deze bepalende en doorslaggevende rol in de Dinkellandse politiek te kunnen spelen, is het wel noodzakelijk dat de liberalen in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen hun huidige twee zetels minstens verdubbelen’’.

De opnieuw tot lijsttrekker voor de VVD Dinkelland gekozen Benno Brand uit Weerselo is glashelder over de doelstellingen die de liberalen willen bereiken, zo blijkt uit het exclusieve interview dat Twente@ctueel met de Dinkellandse liberaal had.

 
De VVD moet groot genoeg worden, zodat de grootste partij – of dat nu Lokaal Dinkelland blijft of het CDA wordt – niet meer om deze partij heen kan. Brand voegt er nog aan toe dat een grote VVD ook kan voorkomen dat Lokaal Dinkelland en het CDA opnieuw bij elkaar kruipen.
Dit machtsblok – dat de steun had van maar liefst 17 van de 21 raadsleden – kon feitelijk alles doordrukken, zeker als de coalitiepartijen hun controlerende taak verkwanselen door alleen maar 'ja' te knikken. ,,Uit democratisch oogpunt, maar ook in het belang van het dualisme wil de VVD er alles aan doen om te voorkomen dat Lokaal Dinkelland en het CDA weer coalitie gaan vormen. Dit heeft geleid tot veel ellende, zelfs een complete crisis''.

Hoewel hij zijn wethouderschap te danken heeft aan het feit dat de machtspolitiek van Lokaal Dinkelland en het CDA niet werkte en de coalitie uiteindelijk uiteen viel, wil Brand er alles aan doen om te voorkomen dat Dinkelland weer in een dergelijke politieke situatie terecht komt.
,,Daarvoor is het noodzakelijk dat de VVD groot genoeg, zodat de grootste partij niet meer om de liberalen heen kan’’.

De VVD als bepalende ‘speler’ in het centrum van de macht, die rol speelt de partij in de meeste gemeenten en provincie in ons land, behalve in Noordoost Twente. In deze regio is de VVD nog steeds relatief klein, omdat in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen relatief veel zetels zijn weggekaapt door de lokale partijen.

Brand wil dat deze politieke situatie in het belang van het dualisme veranderen. Hij wijst er op dat de VVD van oudsher een bestuurderspartij is die in tegenstelling tot de lokalen over goede bestuurders en politici beschikt, maar ook in staat is om zaken die lokaal en regionaal niet van de grond komen los te trekken door deze aan te kaarten bij de partijgenoten in de provincies en bij de eigen bewindslieden in Den Haag. De lokale partijen hebben die contacten niet, waardoor grote projecten vaak stranden.

Brand realiseert zich terdege dat schaalvergroting in politiek, ambtelijk en bestuurlijk opzicht noodzakelijk is, omdat gemeenten lang niet alle taken zelfstandig aan kunnen.

Brand is een warm voorstander van de samenvoeging van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen, zodat er een krachtdadige plattelandsgemeente ontstaat die in de regio Twente een tegenwicht kan bieden aan de netwerksteden Almelo, Hengelo en Enschede.
,,Door de bestuurscrisis is de discussie over de gemeentelijke herindeling in Noordoost Twente even in de ijskast geplaatst. De VVD roept de andere politieke partijen op om zich daarover duidelijk in hun verkiezingsprogramma’s uit te spreken. Dit maakt het mogelijk dat er in de nieuwe raadsperiode 2018 – 2022 spijkers met koppen geslagen kunnen over deze kwestie’’.


Brand realiseert zich terdege dat hij als tussentijds aangetreden wethouder kan aantonen dat de VVD het verschil kan maken als het er om gaat om knopen door te hakken Foto gemeente Dinkelland

Hoewel hij pas maar een paar maanden in het zadel zit, heeft Brand een aantal dossiers die al jaren stil liggen uit het moeras getrokken.
De afspraak die hij met het bestuur van de Rossumse voetbalvereniging RSC heeft gemaakt over de noodzakelijke vervanging van de toplaag van het kunstgras en de privatisering van het complex is daar een goed voorbeeld van. Daarover wordt al jaren gesproken. Iedere keer stonden de gemeente en RSC als kemphanen tegenover elkaar. Brand is er in geslaagd om een oplossing te vinden die recht doet aan de belangen van beide partijen. Bepalend is of de leden van RSC daar net zo over denken. Aangezien zij de contributie moeten opbrengen, hebben de leden het laatste woord. Brand wacht het besluit dat maandag wordt genomen in de ledenvergadering af.
Mocht daar het groene licht worden gegeven dan zal dat de VVD in Rossum wel eens veel stemmen op kunnen leveren.

Brand heeft vóór de verkiezingen nog meer ijzers in het vuur.

De VVD-er stelt zich ten doel om voor maart een oplossing te bereiken voor:
@ verkoop van het klooster in Ootmarsum (streven is er op gericht om de eigendomsoverdracht nog voor de zomer de notaris te laten passeren);
@ duidelijkheid over het wel of niet vestigen van een megavarkensbedrijf in het Weerselose LOG-gebied (Brand’s voorganger de CDA-er Kleissen struikelde over deze kwestie);
@ het bieden van een langdurig perspectief aan het openlucht zwembad ‘De Kuiperberg’ in Ootmarsum;
@ oplossing voor de kwestie RSC;
@ Een goed aanbestedingstraject voor de vernieuwing en verbouwing van het sporthal annex zwembadcomplex ‘Dorper Esch’ in Denekamp

Hoewel hem nog weinig tijd rest tot aan de verkiezingen wil Brand deze kwestie op korte termijn tot een goed eind brengen. Brand hoopt dat de kiezers dat weten te waarderen en in maart massaal op de VVD gaan stemmen.

Brand heeft inmiddels de smaak te pakken en is ook in de nieuwe periode beschikbaar als wethouder.

Hij realiseert zich terdege dat de VVD in Dinkelland vergeleken met andere gemeenten veel te klein is. Partijleider Mark Rutte constateerde vrijdag op het partijcongres op Papendal in Arnhem:,,We hebben goede Tweede Kamerverkiezingen achter de rug. In 283 van de 388 is de VVD de grootste geworden. In 8 van de 12 provincie heeft de VVD de meeste zetels. Dat is een goede uitgangspositie voor goede verkiezingsuitslagen in maart volgend jaar,'' voorspelde Rutte.

Het is aan Brand en de leden om er voor te zorgen dat de VVD ook in de gemeenten in Noordoost Twente als grote partijen uit de stembus komen. Alleen dan kan de grootste partij niet om de VVD heen.

 
Brand is realistisch genoeg om te erkennen dat de VVD in Dinkelland niet de grootste zal worden. De strijd om die ‘prijs’ zal volgens hem worden uitgevochten tussen Lokaal Dinkelland en het CDA Foto Twente@ctueel/copyright

 
Dat neemt weg dat Brand zeker mogelijkheden ziet om de VVD in Dinkelland een grote partij te maken, zodat de liberalen in het centrum van de macht komen en de richting van het beleid gaan bepalen.
Dat de liberalen er zin in hebben blijkt alleen al uit het feit dat de namen van de lijsttrekkers in Dinkelland, Losser en Oldenzaal nu al bekend zijn gemaakt.


,,In voorgaande jaren hebben we daar te lang mee gewacht. Door snel duidelijkheid te bieden, wordt er onrust voorkomen’’.
Dat is in het verleden wel eens anders geweest. VVD-wethouder Pim Koegler werd op een zijspoor gerangeerd. Door de commotie die daardoor ontstond stapte Jan Broekhuis uit de VVD-fractie.

VVD Noordoost Twente heeft daarvan geleerd. Een vaste kern van zeker 10 mensen vormt de steunfractie in Dinkelland en heeft er voor gezorgd dat de rust is teruggekeerd en de VVD inmiddels een stabiele partij is geworden. Dat kunnen ze bij het totaal uiteen gevallen Lokaal Dinkelland niet zeggen. De vraag is of de kiezers Lokaal Dinkelland gaan afstraffen voor de puinhoop die fractievoorzitter Anita ten Dam cs heeft veroorzaakt. Dat laatste speelt de VVD alleen maar in de kaart. De kiezers hebben in ieder geval een alternatief: de VVD van Benno Brand.

VVD Noord Oost Twente heeft donderdag 18 mei tijdens haar algemene ledenvergadering (ALV) bij vlinderkleppenproducent Wouter Witzel in Losser haar lijsttrekkers gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

De volgende personen zijn voor hun gemeente benoemd als lijsttrekker: • Oldenzaal: Edgar Visscher (tweede van rechts), • Losser: Harry Heegen (uiterst links) • Dinkelland: Benno Brand Foto VVD NOT

Edgar Visscher is op dit moment fractievoorzitter van de VVD in Oldenzaal. Edgar is 41 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. In het dagelijks leven is hij Marketing Manager bij het Oldenzaalse bedrijf Parker Hannifin. In 2014 was hij eveneens lijsttrekker.
Benno Brand is sinds januari 2017 wethouder in Dinkelland 55 jaar. Daarvoor was hij fractievoorzitter in Dinkelland en in het dagelijks leven leidde hij voorheen zijn bedrijf Benno Brand Media Advies.
Harry Heegen is momenteel fractievoorzitter van de VVD in Losser. Hij is eigenaar van een personeelsbemiddelingsbureau en is 59 jaar. Sinds 3 jaar is hij fractievoorzitter en als oppositiepartij actief in de gemeenteraad van Losser.

VVD NOT Voorzitter Rob Olde Kalter (uiterst rechts op de foto): “Ik ben blij met de verkiezing van onze lijsttrekkers. Onze ALV heeft hen unaniem gekozen. Wij hebben onze lijsttrekkers ook bewust vroeg gekozen. De VVD heeft het goed gedaan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en wij
zijn vol vertrouwen dat we met onze lijsttrekkers een goed resultaat zullen bereiken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.”

VVD Noord Oost Twente (NOT) is het nieuwe lokale VVD netwerk waarin de VVD afdelingen van Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen zijn samengegaan. Tubbergen kiest op een later moment zijn lijsttrekker


Reactie schrijven...
Foto voor dit artikel opsturen...


VRIJAGE TUBBERGEN MET HARDENBERG VALT VERKEERD IN DINKELLANDSE POLITIEK
VVD WIL BEPALENDE SPELER WORDEN IN HET CENTRUM VAN DE MACHT IN DINKELLAND
HET IS HELEMAAL NIET VEILIG IN DINKELLAND EN TUBBERGEN
PECHTOLD VEROORZAAKT SCHEUR IN VVD/CDA/D66-MOTORBLOK
PVV-LEIDER WILDERS VINDT VASTLOPEN FORMATIE 'ZEER GOED NIEUWS'
'TUBANTIA HANDELDE ONZORGVULDIG DOOR PUBLICATIE NAAM BEDRIJF'
HISTORISCH VERLIES: SPD NIET MEER DE GROOTSTE IN NORDRIJN-WESTFALEN
GROENLINKS OVERIJSSEL WIL MEEVALLER 66 MILJOEN EURO IN GROENE PROJECTEN INVESTEREN
STATEN OVERIJSSEL KRITISCH OVER OPPOTTEN TIENTALLEN MILJOENEN EURO'S
ANKON GEEFT ZICHZELF ONNODIG BLOOT EN IS DAARDOOR ZEER KWETSBAAR
OLDENZAALS RAADSLID ANKONE (D66) GAAT OP ZOEK NAAR ZICHZELF
LOKALE PARTIJEN IN ALMELO EN ENSCHEDE SLUITEN ZICH AAN BIJ DE PVV
MELKVEEHOUDERIJ SUCCESVOL MET VERMINDERING FOSFAATUITSTOOT
POLITIEK AKKOORD OP KOMST OVER INVOERING VARIABELE WEGENBELASTING
NEDERLAND VIERT VERJAARDAG VAN DE KONING UITBUNDIG
PLEIDOOI VOOR 'AVONDKLOK' VOOR ASIELZOEKERS IN OVERIJSSEL
TWENTSE FRUITTELER JOS SCHILDERINK IS DE VORST DE BAAS
CRISISSFEER IN DINKELLANDSE GEMEENTERAAD
RAAD DINKELLAND IS GEZWIJG WETHOUDER DUURSMA OVER TEKORTEN SOCIAAL DOMEIN MEER DAN ZAT
TUSSENBAAN MOET WERKNEMERS SCHOLING EN ZICHT OP VASTE BAAN BIEDEN
KLEINE, MAAR DAPPERE LIA VAN DIJK VERLAAT DE STATEN VAN OVERIJSSEL
OVERIJSSELSE STATEN VERDEELD OVER BENOEMING GELDERSE KANDIDAAT GEDEPUTEERDE TRAAG
HERBENOEMING ZWOLSE BURGEMEESTER MEIJER OMSTREDEN
VAK P IN GROLSCH VESTE ONTRUIMD TIJDENS WEDSTRIJD FC TWENTE - PSV
BURGEMEESTER DREIGT SUPPORTERSHOME FC TWENTE WEGENS DRUGSHANDEL EN ONDERMIJNING TE SLUITEN
WETHOUDER STEGGINK NEGEERT KRITIEK RAADSFRACTIES OP AANDELENVERKOOP
HULPVERLENING BIJ SPOEDMELDINGEN LOOPT IN TWENTE ONNODIGE VERTRAGING OP
MAN GEGIJZELD EN DAARNA ZWAAR MISHANDELD IN ENSCHEDE
VAN VELDHUIZEN BINDT STRIJD AAN TEGEN DRUGSHANDELAREN
'SNELLERE VERLAGING VAN DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK'
Klik hier voor de berichten in het archief


BURENRUZIE REDEN DODELIJKE SCHIETPARTIJ GELEEN
ONTSLAGEN AMSTERDAMSE POLITIECHEF ONTKENT GELD TE HEBBEN VERDUISTERD
DRIE KWART GEREGISTREERDE POOLSE MIGRANTEN WIL KOMENDE JAREN IN NEDERLAND BLIJVEN
ZUID-HOLLAND DREIGT CHEMIEBEDRIJF CHEMOURS MET DWANGSOM OM LOZEN VERBODEN STOF
AANTAL MELDINGEN VAN INTEGRITEITSCHENDINGEN BIJ DEFENSIE FORS GESTEGEN
EXTRA BEVEILIGING VOOR D66-LEIDER ALEXANDER PECHTOLD
REIZEN MET OPENBAAR VERVOER MET DE SMARTPHONE
MILJONAIR GEEFT SPELERS NAC VETTE PREMIE BIJ WINST VAN NEC
GEMEENTEHUIS TUBBERGEN MOET NOG MEER HET HUIS VAN EN VOOR DE GEMEENTE WORDEN
EERSTE KLASSE NOG VER WEG VOOR SDC '12
Vandaag is tanken het goedkoopst in Twente:
EURO 95
1,46
Amigo Losser
DIESEL
1,14
Roeleveld Rolink Denekamp
Weet u een goedkoper adres? Klik hier

Ansichtkaart-actie PvdA in Denekamp dient wel degelijk een politiek doel

  Ja, Karin Mulders is een grote huichelaar
  Nee, het gaat hier om het algemeen belang
  Ja, de PvdA bedrijft per definitie politiek, wordt anders lid van de naturistenverenigiing
  Nee, dit is een allerlaatste stuiptrekking van de PvdA, die ook in Dinkelland van het toneel verdwijnt


Karin Mulders is een grote huichelaar door actie niet te beschouwen als een politieke activiteit
De Tegel

De huis-aan-huis verspreiding van 3.000 ansichtkaarten in Denekamp door de PvdA mag ...


AMBER ALERT HELPT BIJ OPSPORING KINDEREN WORDEN VERMIST OF ZIJN ONTVOERD
KERSTGEDICHT VAN DORPSDICHTER BENNE SOLINGER VOOR DE LEZERS VAN TWENTE@CTUEEL
Ziggo wil interactieve televisie in Twente aanbieden
Twentse Ilse de Lange promoot 'groenste' mobieltje van ons land
Het Twente@ctueel Nieuwjaars-dobbelspel
Televise kijken op je mobiel in Twente
TV kijken op je Nokia 96 is een sensatie
Foto personalisering

colofon - contact
iX Studios BWEB