Spreuk van de dag:
Jarige koning over zijn echtgenote koningin Maxima:,,Koningin Máxima. De koning is erg gelukkig met haar, dat is een understatement. "Ze betekent uiteindelijk alles voor mij. Mijn geluk thuis, mijn kinderen, alles heb ik dankzij haar."
   mobiel
   als startpagina
   tip de redactie


Voorpagina
Algemeen
Sport
Politiek
Morgen

Ondernemend
Twentenaar
Column

Uit in Dinkelland


Bereikbaar
Twente
ADVERTENTIES
VERBOUWING 'DORPER ESCH' MAG NIET MEER KOSTEN DAN 5,6 MILJOEN EURO
Geschreven op: 08 maart 2017

Dinkellandse VVD-wethouder Brand doet een keiharde belofte aan de gemeenteraad

door René Leget DENEKAMP - Mocht de aanbesteding van de verbouwing en modernisering van het sporthal annex zwembadcomplex 'Dorper Esch' in Denekamp meer kosten dan 5,6 miljoen euro, dan moet de gemeenteraad bepalen wat er dan moet gebeuren.

Dit heeft VVD-wethouder Benno Brand (Sport) dinsdagavond gezegd in de vergadering van de algemene raadscommissie.

Aan de orde was het concept-voorstel van B. en W. om eindelijk eens na jaren van soebatten werk te maken van het opknappen van de 'Dorper Esch', het complex dat door achterstallig onderhoud lekt en niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet.

Het gevaar dat de aanbesteding duurder uitvalt is overigens levensgroot aanwezig, want de genoemde 5,6 miljoen euro aan investeringslasten is reeds in oktober 2015 vastgesteld. Sindsdien zijn de kosten alleen maar toegenomen. De gemeente gokt er op dat de toepassing van duurzame energiesystemen tot besparingen zullen leiden.

De wethouder wees er op dat de gemeenteraad in feite al in oktober 2015 het groene licht heeft gegeven. Desalniettemin zal deze kwestie op 28 maart als deze kwestie in de plenaire raadsvergadering aan de orde komt geen hamerstuk zijn.

Vooral de oppositiepartijen Lokaal Dinkelland en D66 willen eerst nog duidelijkheid krijgen over wat de gevolgen van de enorme investeringen en de drastische verhoging van de exploitatielasten (deze kostenpost wordt meer dan verdubbeld tot 1,5 miljoen euro per jaar) zijn voor de huren en de entreegelden die de gebruikers vanaf 2019 gaan betalen.

Zonder bedragen te willen en kunnen noemen - daar wordt volop aan gerekend - benadrukte Brand expliciet dat er marktconforme huren worden gerekend, omdat de gemeente zich niet kan permitteren te investeren in leegstand.

Het pleidooi van D66-woordvoerder Maathuis om een externe projectleider aan te stellen die er voor moet waken dat de kosten de pan uit rijzen, wees Brand van de hand omdat hij er het volste vertrouwen in heeft dat de ambtenaren en de directie van 'Noaberkracht' van dit project een groot succes gaan maken.

Zodra de gemeenteraad eind deze maand het definitieve groen licht geeft gaat de Europese aanbesteding van start. De gemeente vindt de laagste prijs niet het aller belangrijkst. De kwaliteit krijgt een veel hogere prioriteit: 60 procent tegenover 40 procent de prijs. De in een consortium samenwerkende Dinkellandse bedrijven kunnen extra punten scoren, omdat zij de lokale economie en werkgelegenheid een impuls geven als de klus wordt geklaard door lokale bedrijven. ,,De gemeente honoreert dat,'' aldus Brand.

De wethouder gaat voorafgaand en tijdens de aanbestedingsprocedure niet in gesprek met bedrijven om te voorkomen dat er aan vriendjespolitiek wordt gedaan.

ACHTERGROND: Door gebrek aan visie en doorzettingsvermogen in de Dinkellandse gemeenteraad kost de opknapbeurt van de 'Dorper Esch' aanmerkelijk meer dan oorspronkelijk de bedoeling was. Er lag een plan voor sloop en herbouw op dezelfde plaats dat zou leiden tot een jaarlijks exploitatieverlies van 650.000 euro. Doordat vooral de fracties van Lokaal Dinkelland en het CDA op de rem trapten ging dit plan niet door. 650.000 euro vonden deze fracties toen veel te gortig. Nu gaan dezelfde fracties wel akkoord met een exploitatietekort van 1,5 miljoen euro. MEER DAN TWEE MAAL ZOVEEL! Het viel tijdens de raadscommissievergadering op dat de woordvoerders van Lokaal Dinkelland en het CDA daar met geen woord over repten. Van groot belang is wat de gebruikers vanaf 2019 aan huur gaan betalen. De gebruikers eisen dat daar vóór de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar volstrekte duidelijkheid over moet bestaan, want als de huren te hoog worden dan zullen de gebruikers uitwijken naar andere sportvoorzieningen in de regio. De gebruikers willen voorkomen dat er pas na de verkiezingen duidelijkheid komt over de huren. Dat moet voor de verkiezingen duidelijk zijn, zodat partijen die er een puinhoop van maken afgerekend kunnen worden door de kiezers.  Het pleidooi van D66 om deze klus projectmatig te gaan begeleiden wordt van de hand gewezen. Daarmee wordt de aanbeveling in het Rekenkamerrapport over het DinkellandWerkt!-debacle niet opgevolgd. Daarin staat dat de gemeente grote klussen met steun van externe deskundigen moet aanpakken om niet met grote tekorten geconfronteerd te worden.   


Reactie schrijven...
Foto voor dit artikel opsturen...


NEDERLAND VIERT VERJAARDAG VAN DE KONING UITBUNDIG
POLITIEK AKKOORD OP KOMST OVER INVOERING VARIABELE WEGENBELASTING
PLEIDOOI VOOR 'AVONDKLOK' VOOR ASIELZOEKERS IN OVERIJSSEL
TWENTSE FRUITTELER JOS SCHILDERINK IS DE VORST DE BAAS
CRISISSFEER IN DINKELLANDSE GEMEENTERAAD
RAAD DINKELLAND IS GEZWIJG WETHOUDER DUURSMA OVER TEKORTEN SOCIAAL DOMEIN MEER DAN ZAT
TUSSENBAAN MOET WERKNEMERS SCHOLING EN ZICHT OP VASTE BAAN BIEDEN
KLEINE, MAAR DAPPERE LIA VAN DIJK VERLAAT DE STATEN VAN OVERIJSSEL
OVERIJSSELSE STATEN VERDEELD OVER BENOEMING GELDERSE KANDIDAAT GEDEPUTEERDE TRAAG
HERBENOEMING ZWOLSE BURGEMEESTER MEIJER OMSTREDEN
VAK P IN GROLSCH VESTE ONTRUIMD TIJDENS WEDSTRIJD FC TWENTE - PSV
BURGEMEESTER DREIGT SUPPORTERSHOME FC TWENTE WEGENS DRUGSHANDEL EN ONDERMIJNING TE SLUITEN
WETHOUDER STEGGINK NEGEERT KRITIEK RAADSFRACTIES OP AANDELENVERKOOP
HULPVERLENING BIJ SPOEDMELDINGEN LOOPT IN TWENTE ONNODIGE VERTRAGING OP
MAN GEGIJZELD EN DAARNA ZWAAR MISHANDELD IN ENSCHEDE
VAN VELDHUIZEN BINDT STRIJD AAN TEGEN DRUGSHANDELAREN
'SNELLERE VERLAGING VAN DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK'
HET PvdA-DEBACLE IN ÉÉN OOGOPSLAG IN BEELD GEBRACHT
DINKELLAND DOET VERPAUPERENDE OOTMARSUMSE KLOOSTER NIET VOOR 'KOOPJE' VAN DE HAND
'RAAD DINKELLAND HAD VEEL KRITISCHER MOETEN ZIJN OP HET MILJOENENVERLIES KLOOSTERDEBACLE'
ANNEMIEK TRAAG KANDIDAAT GEDEPUTEERDE IN OVERIJSSEL
RONDWEG WEERSELO PLAATST DINKELLAND VOOR EEN GROOT FINANCIERINGSPROBLEEM
LIA VAN DIJK VERLAAT PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL
PvdA WIL KOMENDE VIER JAAR NIET REGEREN
VVD BLIJFT MET 33 ZETELS VERUIT DE GROOTSTE PARTIJ
JONGENSDROOM VAN MAN VAN HET VOLK ROY VAN AALST (PVV) KOMT VANDAAG UIT
D66-FRACTIE BESLUIT VANAVOND OVER VOORDRACHT NIEUWE OVERIJSSELSE GEDEPUTEERDE
MAGERE INVULLING CENTRUMPLAN WEERSELO SLAAT GEEN BRUG NAAR RONDWEG
HALSSTARRIGE VVD-GEDEPUTEERDE VAN HAAF STAAT ONDER GROTE DRUK
VERBOUWING 'DORPER ESCH' MAG NIET MEER KOSTEN DAN 5,6 MILJOEN EURO
Klik hier voor de berichten in het archief


KONINGSNACHT IN GROTE STEDEN VERLOOPT RUSTIG EN SFEERVOL
MINDER DAN ZES OP TIEN NEDERLANDERS GELOVEN NOG IN ONTWIKKELINGSHULP
'REGELS VOOR KLEINE FESTIVALS MOETEN EENVOUDIGER'
KONINKLIJKE FAMILIE ONTSPANNEN TIJDENS FEESTELIJK BEZOEK TILBURG
AUTOMOBILIST RIJDT IN OP VOETGANGERS IN BREDA
GEMEENTEN PIETLUTTIG BIJ AFGIFTE VERGUNNINGEN VOOR EVENEMENTEN
ADVOCAAT EN GULLIT AAN DE SLAG BIJ NEDERLANDS ELFTAL
'HET WAS EEN FEEST OM MIJN VERJAARDAG IN TILBURG TE KUNNEN VIEREN'
RUIM 4 MILJOEN MENSEN ZAGEN INTERVIEW MET KONING
'TWENTS MOET SCHOOLVAK WORDEN'
Vandaag is tanken het goedkoopst in Twente:
EURO 95
€1,46
Amigo Losser
DIESEL
€1,14
Roeleveld Rolink Denekamp
Weet u een goedkoper adres? Klik hier

Het toekennen van koninklijke onderscheidingen moet worden afgeschaft

  Ja, dit instituut is niet meer van deze tijd
  Nee, wie zich belangeloos inzet als vrijwilliger moet daarvoor worden beloond
  Ja, het maken van onderscheid is pure discriminatie
  Nee, we moeten vasthouden aan deze traditie


SCHAF DIE KONINKLIJKE ONDERSCHEINDINGEN AF
De Tegel

Het instituut koninklijke onderscheiding is niet meer van deze tijd! Waarom wordt er dan ...


AMBER ALERT HELPT BIJ OPSPORING KINDEREN WORDEN VERMIST OF ZIJN ONTVOERD
KERSTGEDICHT VAN DORPSDICHTER BENNE SOLINGER VOOR DE LEZERS VAN TWENTE@CTUEEL
Ziggo wil interactieve televisie in Twente aanbieden
Twentse Ilse de Lange promoot 'groenste' mobieltje van ons land
Het Twente@ctueel Nieuwjaars-dobbelspel
Televise kijken op je mobiel in Twente
TV kijken op je Nokia 96 is een sensatie
Foto personalisering

colofon - contact
iX Studios BWEB