Spreuk van de dag:
René heeft zo’n 40 jaar zijn journalistieke hart mogen volgen. Hij was nog lang niet klaar, maar helaas is hem niet langer de tijd gegund
   mobiel
   als startpagina
   tip de redactie


Voorpagina
Algemeen
Sport
Politiek
Morgen

Ondernemend
Twentenaar
Column

Uit in Dinkelland


Bereikbaar
Twente
ADVERTENTIES


HUIS-AAN-HUIS OPROEP PvdA VOOR BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID VALT VERKEERD IN DENEKAMP
Geschreven op: 20 mei 2017

Sociaal democraten voeren actie voor behoud boerderij zonder zelf in de raad een plan te hebben ingediend

door René Leget DENEKAMP - In Denekamp bestaat veel onvrede over de oproep van de PvdA aan de burgers om uit onvrede tegen de sloop van de al jaren leegstaande, zwaar verpauperde boerderij aan de Meester Mulderstraat om massaal bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan in te dienen.

De animo om daar aan mee te doen is niet groot, want de meeste Denekampers vinden dat de PvdA geen recht van spreken heeft omdat:

@ de overgrote meerderheid in de gemeenteraad akkoord is gegaan met de sloop van de boerderij en de bouw van vier woningen op het terrein dat daardoor vrij komt;

@ de PvdA-fractie niet de moeite heeft genomen om een alternatief plan in te dienen dat gericht op het behoud van de boerderij zodat dit gebouw dienst kan gaan doen als kinderboerderij annex theehuis;

@ de gemeenteraad de nota gemeentelijk vastgoed heeft vastgesteld op grond waarvan de sloop van de boerderij en de bouw van woningen is goedgekeurd;

@ er vanuit de bevolking geen initiatief is genomen dat gericht is op realisatie van een kinderboerderij, laat staan dat daarvoor voldoende animo bestaat en het benodigde geld - geschat wordt dat daarvoor 700.000 euro beschikbaar moet komen - beschikbaar is;

@ de meerderheid van de gemeenteraad bij de behandeling van de perspectievennota heeft besloten dat er geen geld wordt uitgetrokken voor realisatie van een kinderboerderij

Op grond daarvan trekt de PvdA aan een dood paard. De draagvlak onder de bevolking is niet aanwezig, de vereiste politieke meerderheid is er niet en de gemeenteraad wil daarvoor geen geld uittrekken.

Het wordt de PvdA zeer kwalijk genomen dat de fractie van deze partij zich niet bij een democratisch besluit neer legt en louter om te pesten de burgers oproept om bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan, dat de bouw van woningen mogelijk moet maken, in te dienen. Dit leidt alleen maar tot kostenverhogingen en vertraging, want de sloop van Aveskamp en ook de uiteindelijke bouw van de woningen wordt daarmee niet voorkomen.

Het is in de politiek tamelijk ongebruikelijk dat een partij geen alternatief plan indient in de gemeenteraad en puur uit onvrede dat een democratisch meerderheid geen kinderboerderi wil oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid

De actie van de PvdA is een verkiezingsstunt in de hoop dat de sociaal democraten in maart aanstaande bij de gemeenteraadsverkiezingen de kiesdrempel nipt halen en niet van het politieke toneel in Dinkelland verdwijnen. Aangezien de PvdA er slecht voor staat - in maart verloor de partij 20 zetels in de Tweede Kamer - is de kans groot dat verval ook op lokaal niveau doorzet.

In het PvdA-pamflet dat ter ondertekening wordt aangeboden is te lezen: ,,Het college van B & W stelt voor om boerderij Aveskamp te slopen en snelle winst te maken met verkoop van de grond. Dit voorstel vind ik ongepast in deze mooie, groene omgeving. Cultuur en historie moeten worden bewaard, er is al veel te veel gesloopt in Denekamp. Ik maak daarom bezwaar tegen het ontwerp-bestemmingsplan Meester Mulderstraat 34, Aveskamp''.


Reactie schrijven...
Foto voor dit artikel opsturen...


HUIS-AAN-HUIS OPROEP PvdA VOOR BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID VALT VERKEERD IN DENEKAMP
'DE OASE' WINT BOERDERIJ PROVINCIE OVERIJSSEL
UITSLUITING PVV BREEKT DE POLITIEK NU OP
KWESTIE RSC KOMT IN STROOMVERSNELLING DOOR PUBLICATIES OP TWENTE@CTUEEL
'CHANTAGEPRAKTIJKEN BIJ DE GEMEENTE DINKELLAND'
PERMANENTE BEWONING IN 'DE WYLLANDRIE' IS UIT DEN BOZE
BOERENPROTEST TEGEN VERBOD OP SCHEUREN VAN GRASLAND
OOTMARSUM VREEST MASSALE INVASIE POOLSE WERKNEMERS NA VERKOOP WYLLANDRIE
OVERIJSSELSE COMMISSARIS OPVALLEND KRITISCH OVER PROFIELSCHETS BURGEMEESTER DINKELLAND
ANGST VOOR LANGDURIGE LEEGSTAND GEBOUW 'DE WYLLANDRIE'
BROKKENPILOOT ANITA TEN DAM MAG GEEN VOORZITTER VAN DE VERTROUWENSCOMMISSIE WORDEN
PVV EIST OPENBAARHEID CRIMINALITEITSCIJFERS OVER ASIELZOEKERS IN OVERIJSSEL
PROVINCIE OVERIJSSEL LAAT BURGERS NIET MEEPROFITEREN VAN MILJOENEN-MEEVALLER
'SLUIZEN BIJ DELDEN EN HENGELO ZIJN KNELPUNTEN'
GROTE ONRUST IN OOTMARSUMSE WIJK STOBBENKAMP OVER KOMST 40 METER HOGE ZENDMAST
POLITIE HOUDT INFORMATIE OVER CRIMINELE ASIELZOEKERS ONDER DE PET
NIET DE PvdA DINKELLAND MAAR DE BURGERS BEPALEN OF ER EEN KINDERBOERDERIJ MOET KOMEN
'FACEBOOK-KONING' SIJBOM FELICITEERT JARIGE KONING MET DIGITALE FELICITATIE
OLDENZAAL LEENT ARME OUDEREN GELD VOOR VERBOUWING VAN HUN WONING
90 HOOGLERAREN BEPLEITEN INVOERING GROENE ECONOMIE
'GROOTSCHALIGE RENOVATIE MOET LEIDEN TOT ENERGIENEUTRALE WONINGEN'
POLITIE RIJDT GESTOLEN AUTO KLEM OP A 1 BIJ HOLTEN
TOELATING EENRICHTINGSVERKEER OP DINKELLANDSE NICOLAASPLEIN IN ONDERZOEK
LOKAAL DINKELLAND IS HYPOCRIET
'HET SPEELKWARTIERTJE VOOR DINKELLANDSE CDA-WETHOUDER DUURSMA IS VOORBIJ'
POASKEARLS KINDEREN AAN HUIS IN PARTY LOUNGE VAN CAMPING KUIPERBERG
SPEAKERINCIDENT BEWIJST ZWAKKE COMMUNICATIE POLITIE OOST NEDERLAND
DINKELLANDSE POLITIEK VERZUIMT CLAIM TE LEGGEN OP DE AGENDA VAN TWENTE
VNG OVERIJSSEL HEEFT HET NA 100 JAAR NOG STEEDS NIET BEGREPEN
MY OFFICE-FORMULE UITKOMST VOOR STARTENDE ONDERNEMERS IN OOST NEDERLAND
Klik hier voor de berichten in het archief


BURENRUZIE REDEN DODELIJKE SCHIETPARTIJ GELEEN
ONTSLAGEN AMSTERDAMSE POLITIECHEF ONTKENT GELD TE HEBBEN VERDUISTERD
DRIE KWART GEREGISTREERDE POOLSE MIGRANTEN WIL KOMENDE JAREN IN NEDERLAND BLIJVEN
ZUID-HOLLAND DREIGT CHEMIEBEDRIJF CHEMOURS MET DWANGSOM OM LOZEN VERBODEN STOF
AANTAL MELDINGEN VAN INTEGRITEITSCHENDINGEN BIJ DEFENSIE FORS GESTEGEN
EXTRA BEVEILIGING VOOR D66-LEIDER ALEXANDER PECHTOLD
REIZEN MET OPENBAAR VERVOER MET DE SMARTPHONE
MILJONAIR GEEFT SPELERS NAC VETTE PREMIE BIJ WINST VAN NEC
GEMEENTEHUIS TUBBERGEN MOET NOG MEER HET HUIS VAN EN VOOR DE GEMEENTE WORDEN
EERSTE KLASSE NOG VER WEG VOOR SDC '12
Vandaag is tanken het goedkoopst in Twente:
EURO 95
1,46
Amigo Losser
DIESEL
1,14
Roeleveld Rolink Denekamp
Weet u een goedkoper adres? Klik hier

Ansichtkaart-actie PvdA in Denekamp dient wel degelijk een politiek doel

  Ja, Karin Mulders is een grote huichelaar
  Nee, het gaat hier om het algemeen belang
  Ja, de PvdA bedrijft per definitie politiek, wordt anders lid van de naturistenverenigiing
  Nee, dit is een allerlaatste stuiptrekking van de PvdA, die ook in Dinkelland van het toneel verdwijnt


Karin Mulders is een grote huichelaar door actie niet te beschouwen als een politieke activiteit
De Tegel

De huis-aan-huis verspreiding van 3.000 ansichtkaarten in Denekamp door de PvdA mag ...


AMBER ALERT HELPT BIJ OPSPORING KINDEREN WORDEN VERMIST OF ZIJN ONTVOERD
KERSTGEDICHT VAN DORPSDICHTER BENNE SOLINGER VOOR DE LEZERS VAN TWENTE@CTUEEL
Ziggo wil interactieve televisie in Twente aanbieden
Twentse Ilse de Lange promoot 'groenste' mobieltje van ons land
Het Twente@ctueel Nieuwjaars-dobbelspel
Televise kijken op je mobiel in Twente
TV kijken op je Nokia 96 is een sensatie
Foto personalisering

colofon - contact
iX Studios BWEB