Spreuk van de dag:
René heeft zo’n 40 jaar zijn journalistieke hart mogen volgen. Hij was nog lang niet klaar, maar helaas is hem niet langer de tijd gegund
   mobiel
   als startpagina
   tip de redactie


Voorpagina
Algemeen
Sport
Politiek
Morgen

Ondernemend
Twentenaar
Column

Uit in Dinkelland


Bereikbaar
Twente
ADVERTENTIES


PvdA VERKEERT OOK IN TWENTE IN EEN CRISIS
Geschreven op: 21 maart 2017

ANALYSE door René Leget TWENTE - De PvdA krijgt weinig tijd om zich van de mokerslag die de kiezers afgelopen woensdag tijdens de Tweede Kamerverkiezingen uitdeelden te herstellen. De volgende testcase dient zich namelijk al weer aan: de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat lijkt nog ver weg, maar voor een partij in verval die misschien wel jaren nodig heeft het vertrouwen te herstellen komt deze krachtmeting veel te vroeg.

Het is zeer de vraag of de sociaal democraten volgend jaar maart voldoende hersteld zijn om in de gemeenten het verloren terrein te herwinnen. Van het landelijke effect moeten de lokaal actieve leden het niet meer hebben. De kiezers hebben meer dan genoeg van Asscher die de puinhoop die hij zelf veroorzaakte - de Wet Werk en Bijstand en de ZZP-regeling blijken grote fiasco's te zijn - wil opruimen.

Hij krijgt daar geen kans meer voor, want hij zal zijn wonden moeten likken in de oppositie in een fractie die getalsmatig (maar 9 zetels) nauwelijks nog iets in de melk te brokkelen heeft.

De leden van de PvdA die lokaal actief zijn, zullen het dus op eigen kracht moeten doen. Van het positieve landelijke effect moeten ze het niet hebben. Dat is een extra handicap, want het landelijke effect speelde tot voor kort lokaal een belangrijke rol.

Deze ontwikkeling is koren op de molen van de lokale belangen partijen. Die zullen alleen maar nog groter worden, want de mensen zijn politiek 'Den Haag' meer dan zat. In reactie daarop gaan de kiezers toch weer massaal op de lokale partijen stemmen.

Dat de PvdA alleen landelijk in de hoek zit waar de klappen vallen is niet waar. Ook lokaal en regionaal gaat het al lange tijd niet goed.

In Almelo viel de fractie uiteen omdat men ruzie maakte over de vervulling van de wethoudervacature die vrij kwam toen Anja Timmer tussentijds (???) opstapte. Men kon het intern niet eens worden over een geschikte kandidaat. De gemeenteraad besloot toen maar een sollicitatieprocedure te starten die open stond voor iedereen. Uiteindelijk werd een burger gekozen. Daarmee verloor de PvdA wel een wethouderszetel. De PvdA-fractievoorzitter die wethouder had willen worden stapte uit onvrede over naar de VVD, waardoor de liberalen hun fractie konden uitbreiden.

Door deze gang van zaken heeft de PvdA een slechte naam gekregen in Almelo, de stad die eens een PvdA bolwerk was. Daar is niets meer van over. De sociaal democraten zijn in de voormalige textielstad in verval.

Dat geldt ook voor Enschede. Ook daar heeft de partij moeten inleveren. D66 maakt daar nu de dienst uit. De PvdA zit daar in de oppositie en heeft niet meer de invloed die het vroeger wel had. Enschede is ook al geen PvdA-bolwerk meer. De kiezers herkennen zich ook daar niet meer in de PvdA en stemmen daardoor massaal op andere partijen.

Ook in Noordoost Twente is het kommer en kwel bij de PvdA. De afzonderlijke afdelingen hebben te weinig leden om te kunnen voortbestaan. Er zijn te weinig leden om een bestuur te formeren. Dit zegt voldoende over de teloorgang die zich ook al lokaal bij de PvdA aftekent.

Om er toch nog iets van te maken is besloten om de afdelingen op te heffen en samen te voegen tot één nieuwe organisatie: de PvdA Noordoost Twente. Naar buiten toe wordt net gedaan alsof deze organisatorische wijziging inspeelt op de schaalvergroting die gepaard gaat met de samenvoeging van gemeenten Losser, Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen.

Dat laatste zou op termijn het geval kunnen zijn, maar voorlopig zijn daar nog geen concrete initiatieven voor genomen. De opheffing van de PvdA-afdelingen bewijst dus dat het ledental zo minimaal is dat ze geen bestaansrecht meer hebben.

Wie zich enigszins verdiept in het functioneren van de PvdA in bijvoorbeeld Dinkelland dan word je daar ook niet vrolijk van. De PvdA is de dreun die de kiezers in 2010 uitdeelden nooit te boven gekomen. De PvdA zorgde er samen met het CDA van toen nog Eric Kleissen voor dat de populaire burgemeester Frans Willeme moest vertrekken. Dit leidde tot een demonstratie. Het hele plein voor het gemeentehuis stond vol.

De burgers straften het CDA en PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen keihard af. Van de drie zetels bleef er maar één over voor de PvdA. Dat verlies heeft de partij tot op heden niet kunnen herstellen.

Zoals de zaken er nu voor staan is het zeer de vraag of de PvdA in Dinkelland volgend jaar nog wel de kiesdrempel haalt. Dat hebben de sociaal democraten aan zichzelf te wijten, want ook in Dinkelland heeft de PvdA niets bereikt voor de gewone man en vrouw. Wie bij de PvdA aanklopte om de slecht functionerende Sociale Dienst en DinkellandWerkt! aan te kaarten, kreeg nul op het request. Is het dan vreemd dat mensen de PvdA links laten liggen?

Wie het PvdA-raadslid Severijn of het raadscommissielid Mulders belt krijgt gewoon keihard te horen dat ze geen tijd hebben, omdat hun werk prioriteit krijgt boven de politiek. Waarom ben je dan politiek actief? In debatten doen ze net alsof er bijna dag en nacht voor de 'goede zaak' vergadert moet worden, maar als je hen thuis belt dan is op eens alles te veel.

Het is vooral dat gedrag dat burgers tegen de borst stuit. Wel tijd hebben om de hele dag allerlei onzinberichten rond te twitteren maar als het er om aan komt om sociale kwesties aan te kaarten dan is daar op eens geen tijd voor. De PvdA is ook in Dinkelland door de mand gevallen.

Niet in de laatste plaats doordat de sociaal democraten mede verantwoordelijk zijn voor de bestuurlijke crisis die de gemeente Dinkelland maanden lang heeft geteisterd en waarvan de burgers de dupe zijn geworden. De partij diende een motie van wantrouwen tegen CDA-wethouder Eric Kleissen in die werd gesteund door Lokaal Dinkelland en D66.

De politieke onbenullen van vooral de PvdA en Lokaal Dinkelland realiseerden zich niet wat ze daarmee over hoop haalden. Toen ook nog een motie van wantrouwen tegen de andere wethouders werd ingediend stortte het college als een kaartenhuis in elkaar. Alleen waarnemend burgemeester Ineke Bakker bleef als enige bestuurder vertwijfeld achter. De politieke onbenullen van de PvdA hadden zich totaal niet gerealiseerd wat de gevolgen zouden zijn.

Het is te verwachten dat de Dinkellanders Lokaal Dinkelland en vooral de PvdA gaan afstraffen voor deze Kamikaze-politiek. De PvdA zal volgend jaar worden weggevaagd in Dinkelland. Wie een crisis veroorzaakt over een varkenskwestie weet hoofdzaak niet van bijzaak te scheiden. Dit komt de PvdA duur te staan!

De mensen die voorheen altijd op de PvdA stemden voelen zich niet meer vertegenwoordigd door deze partij. Vooral de echte arbeiders voelen zich door de partij in de steek gelaten. Als de bevlogen leider van weleer Joop den Uyl dit zou horen, dan zou hij zich in zijn graf omkeren. De PvdA is de PvdA niet meer. De partij moet zichzelf weer uitvinden. Terug naar de basis. Voor wie zijn we er ook al weer? Niet voor die doctorandussen die links lullen en rechts zaken vullen en hun egoisme willen verdoezelen door via het lidmaatschap van de PvdA net te doen dat ze opkomen voor de 'gewone man', 'solidariteit', 'verkleining van inkomensverschillen' en 'gelijke kansen voor iedereen'.

Al deze PvdA-doelstellingen zijn niet uit de verf gekomen omdat Asscher en de andere rode ministers zo veel aan pluche hechtten dat ze VVD-beleid hebben zitten uitvoeren. Het CDA, D66 en de ChristenUnie, de beoogde nieuwe coalitiepartners van de VVD, zijn gewaarschuwd. Wie regeert met de liberalen moet daar een enorme prijs voor betalen!

Kortom, de PvdA verkeert niet alleen landelijk, maar ook lokaal en provinciaal in een crisis. Het is dan ook verwachten dat de sociaal democraten ook volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen klappen zullen krijgen. De tijd die nog rest is te kort om orde op zaken te stellen. Daar komt nog bij dat het herstellen van het geschonden vertrouwen erg veel tijd vergt. Het gezegde luidt niet voor niets: het vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard!

Mocht de PvdA er niet in slagen om op korte termijn orde op zaken te stellen, dan is opheffing van de partij onvermijdelijk!

 


Reactie schrijven...
Foto voor dit artikel opsturen...


HUIS-AAN-HUIS OPROEP PvdA VOOR BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID VALT VERKEERD IN DENEKAMP
'DE OASE' WINT BOERDERIJ PROVINCIE OVERIJSSEL
UITSLUITING PVV BREEKT DE POLITIEK NU OP
KWESTIE RSC KOMT IN STROOMVERSNELLING DOOR PUBLICATIES OP TWENTE@CTUEEL
'CHANTAGEPRAKTIJKEN BIJ DE GEMEENTE DINKELLAND'
PERMANENTE BEWONING IN 'DE WYLLANDRIE' IS UIT DEN BOZE
BOERENPROTEST TEGEN VERBOD OP SCHEUREN VAN GRASLAND
OOTMARSUM VREEST MASSALE INVASIE POOLSE WERKNEMERS NA VERKOOP WYLLANDRIE
OVERIJSSELSE COMMISSARIS OPVALLEND KRITISCH OVER PROFIELSCHETS BURGEMEESTER DINKELLAND
ANGST VOOR LANGDURIGE LEEGSTAND GEBOUW 'DE WYLLANDRIE'
BROKKENPILOOT ANITA TEN DAM MAG GEEN VOORZITTER VAN DE VERTROUWENSCOMMISSIE WORDEN
PVV EIST OPENBAARHEID CRIMINALITEITSCIJFERS OVER ASIELZOEKERS IN OVERIJSSEL
PROVINCIE OVERIJSSEL LAAT BURGERS NIET MEEPROFITEREN VAN MILJOENEN-MEEVALLER
'SLUIZEN BIJ DELDEN EN HENGELO ZIJN KNELPUNTEN'
GROTE ONRUST IN OOTMARSUMSE WIJK STOBBENKAMP OVER KOMST 40 METER HOGE ZENDMAST
POLITIE HOUDT INFORMATIE OVER CRIMINELE ASIELZOEKERS ONDER DE PET
NIET DE PvdA DINKELLAND MAAR DE BURGERS BEPALEN OF ER EEN KINDERBOERDERIJ MOET KOMEN
'FACEBOOK-KONING' SIJBOM FELICITEERT JARIGE KONING MET DIGITALE FELICITATIE
OLDENZAAL LEENT ARME OUDEREN GELD VOOR VERBOUWING VAN HUN WONING
90 HOOGLERAREN BEPLEITEN INVOERING GROENE ECONOMIE
'GROOTSCHALIGE RENOVATIE MOET LEIDEN TOT ENERGIENEUTRALE WONINGEN'
POLITIE RIJDT GESTOLEN AUTO KLEM OP A 1 BIJ HOLTEN
TOELATING EENRICHTINGSVERKEER OP DINKELLANDSE NICOLAASPLEIN IN ONDERZOEK
LOKAAL DINKELLAND IS HYPOCRIET
'HET SPEELKWARTIERTJE VOOR DINKELLANDSE CDA-WETHOUDER DUURSMA IS VOORBIJ'
POASKEARLS KINDEREN AAN HUIS IN PARTY LOUNGE VAN CAMPING KUIPERBERG
SPEAKERINCIDENT BEWIJST ZWAKKE COMMUNICATIE POLITIE OOST NEDERLAND
DINKELLANDSE POLITIEK VERZUIMT CLAIM TE LEGGEN OP DE AGENDA VAN TWENTE
VNG OVERIJSSEL HEEFT HET NA 100 JAAR NOG STEEDS NIET BEGREPEN
MY OFFICE-FORMULE UITKOMST VOOR STARTENDE ONDERNEMERS IN OOST NEDERLAND
Klik hier voor de berichten in het archief


NAOUFAL F. IN HOGER BEROEP TEGEN VEROORDELING VOOR MOORDPOGING PETER R.
JUSTITIE EIST EEN JAAR OPNAME VOOR GIJZELING TWEE VROUWEN IN DEN HELDER
HAAGSE SHISHALOUNGE VOORLOPIG DICHT NA DODELIJKE SCHIETPARTIJ
DRIE MANNEN ZITTEN UREN VAST OP MAASVLAKTE IN BAKJE OP 95 METER HOOGTE
DNA VAN VERDACHTEN OP WAPENS WAARMEE MAN IN FLAT BREDA WERD DOODGESCHOTEN
EXTRA BEVEILIGING VOOR D66-LEIDER ALEXANDER PECHTOLD
REIZEN MET OPENBAAR VERVOER MET DE SMARTPHONE
MILJONAIR GEEFT SPELERS NAC VETTE PREMIE BIJ WINST VAN NEC
GEMEENTEHUIS TUBBERGEN MOET NOG MEER HET HUIS VAN EN VOOR DE GEMEENTE WORDEN
EERSTE KLASSE NOG VER WEG VOOR SDC '12
Vandaag is tanken het goedkoopst in Twente:
EURO 95
1,46
Amigo Losser
DIESEL
1,14
Roeleveld Rolink Denekamp
Weet u een goedkoper adres? Klik hier

Ansichtkaart-actie PvdA in Denekamp dient wel degelijk een politiek doel

  Ja, Karin Mulders is een grote huichelaar
  Nee, het gaat hier om het algemeen belang
  Ja, de PvdA bedrijft per definitie politiek, wordt anders lid van de naturistenverenigiing
  Nee, dit is een allerlaatste stuiptrekking van de PvdA, die ook in Dinkelland van het toneel verdwijnt


Karin Mulders is een grote huichelaar door actie niet te beschouwen als een politieke activiteit
De Tegel

De huis-aan-huis verspreiding van 3.000 ansichtkaarten in Denekamp door de PvdA mag ...


AMBER ALERT HELPT BIJ OPSPORING KINDEREN WORDEN VERMIST OF ZIJN ONTVOERD
KERSTGEDICHT VAN DORPSDICHTER BENNE SOLINGER VOOR DE LEZERS VAN TWENTE@CTUEEL
Ziggo wil interactieve televisie in Twente aanbieden
Twentse Ilse de Lange promoot 'groenste' mobieltje van ons land
Het Twente@ctueel Nieuwjaars-dobbelspel
Televise kijken op je mobiel in Twente
TV kijken op je Nokia 96 is een sensatie
Foto personalisering

colofon - contact
iX Studios BWEB