Spreuk van de dag:
Jarige koning over zijn echtgenote koningin Maxima:,,Koningin Máxima. De koning is erg gelukkig met haar, dat is een understatement. "Ze betekent uiteindelijk alles voor mij. Mijn geluk thuis, mijn kinderen, alles heb ik dankzij haar."
   mobiel
   als startpagina
   tip de redactie


Voorpagina
Algemeen
Sport
Politiek
Morgen

Ondernemend
Twentenaar
Column

Uit in Dinkelland


Bereikbaar
Twente
ADVERTENTIES
'OVERIJSSEL MOET WAKKER WORDEN EN ZICH ACTIEF BEMOEIEN MET AANVLIEGROUTES NAAR LELYSTAD AIRPORT'
Geschreven op: 02 maart 2017

Statenlid Lia van Dijk (Partij voor de Dieren) deed dringende oproep in motie

EXCLUSIEF door René Leget TWENTE/ZWOLLE - Gedeputeerde Staten van Overijssel moeten zich onmiddellijk actief gaan bemoeien met de discussies over de aanvliegroutes naar Lelystad Airport nu er onder de burgers en gemeenten grote onrust heerst over de nadelige effecten daarvan voor het woon- en leefmilieu en de dieren. Deze oproep doet het Overijsselse Statenlid Lia van Dijk (Partij voor de Dieren) in een motie die zij woensdag in de vergadering van Provinciale Staten indiende.

Aanleiding voor dit initiatief is dat het dagelijks bestuur van Overijssel zich volgens haar tot op heden veel te passief heeft opgesteld in dit dossier, waardoor de belangen van de provincie niet goed zijn behartigd. ,,Sterker nog, andere bestuurders hebben voor Overijssel besloten. Dat kan niet, zeker als het om het luchtruim boven Overijssel gaat''.

Van Dijk vindt het onbegrijpelijk dat er enerzijds handtekeningacties zijn gevoerd en gemeenteraden moties hebben aangenomen en dat er anderzijds een grote stilte heerst op het provinciehuis en de Overijsselse politiek Foto Twente@ctueel/copyright

Ook nadat de media bol stonden over deze kwestie kwam de provincie met een verklaring naar buiten dat er naast het economisch belang ook oog is voor de neveneffecten en de zorgen daarover onder de bevolking zijn overgebracht aan de autoriteiten, want Overijssel zou geen positie hebben in dit dossier.

Het statenlid vindt dit een veel te passieve en afwachtende opstelling, gezien de grote belangen die er op het spel staan.

Gedeputeerden Van Hijum (CDA) en Boerman (ChristenUnie) zijn er vanuit gegaan dat de provincie Gelderland ook wel de belangen  van Overijssel zou kunnen behartigen. Wethouder Van Leeuwen van Dalfsen heeft dat openlijk in twijfel getrokken door te constateren dat Overijssel 'Gelderse streken'' zijn geleverd waardoor de aanvliegroute is verplaatst van het Gelderse naar het Overijsselse luchtruim.

Het is te verwachten dat de Statenleden daar vanmiddag opheldering over gaan eisen door zich af te vragen wat de samenwerking tussen Overijssel en Gelderland nog voorstelt als de belangen van Overijssel te grabbel worden gegooid en de buurprovincie alleen voor het eigen belang kiest door deze kwestie over de provinciegrens heen te kieperen.

Van Dijk vindt het daarentegen het allerbelangrijkst dat gedeputeerde Boerman wakker wordt en onmiddellijk aan de slag gaat om te redden wat er nog te redden is. Het statenlid vindt dat alles in het werk wordt gesteld dat de Overijsselse belangen alsnog veilig worden gesteld. Zij wil weten wat de inzet van de noodzakelijke actieve opstelling wordt en of de Staten nog de kans krijgen om daar een mening over te hebben. Van Dijk wil ook weten of er nog gerede kans bestaat dat er nog invloed kan worden uitgeoefend of dat alles al in kannen en kruiken is.

De Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman (Verkeer en vervoer/ChristenUnie) moet volgens de Staten wakker worden en in het belang van de provincie snel een positie verwerven in het dossier over de aanvliegroutes naar Lelystad Airport. Hij zal vanmiddag bekendmaken dat hij vrijdag 'al' mag aanschuiven aan de 'Alderstafel', het overleg over lichtvaartkwesties onder leiding van oud PvdA-minister Hans Alders. 

In de motie wordt de gedeputeerde opdracht gegeven om zich zo snel mogelijk een positie te verwerven aan de 'Alderstafel' (het overleg over luchtvaartkwesties onder leiding van ex PvdA-minister Hans Alders), een gesprek te arrangeren met verantwoordelijke, demissionaire staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken), te reageren op de onrust onder de burgers en de gemeenten, de Staten intensief te betrekken bij en informeren over deze kwestie, alternatieve aanvliegroutes voor te stellen en als dat niet meer kan te eisen dat er een hogere vlieghoogte wordt opgelegd, zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

De verwachting is dat gedeputeerde Boerman (Verkeer en vervoer) de politieke kou uit de lucht gaat halen met de mededeling dat hij vrijdag 'al' aan de Alderstafel zit en die gelegenheid gaat aangrijpen om de wensen van Overijssel op tafel te leggen. Onduidelijk is echter wat zijn inzet zal zijn. De Staten zullen van hem eisen dat daar eerst volstrekte duidelijkheid over komt alvorens hij aan tafel gaat zitten. Boerman zal op pad worden gestuurd met een opdracht van de Staten. Aangezien het vrij kort dag is, is het zeer de vraag of dat nog op korte termijn kan, tenzij de Staten vanmiddag de motie van de Partij voor de Dieren aannemen.

Van Dijk vindt het haar taak om als Statenlid deze belangrijke kwestie te agenderen en niet af te wachten of andere fracties actie ondernemen. Andere fracties hebben inmiddels al schriftelijke vragen gesteld, maar gezien de actualiteit en urgentie heeft de Partij voor de Dieren bewust gekozen voor een 'motie vreemd aan de orde' met als doel snel duidelijkheid te krijgen en GS opdracht te geven om wakker te worden en actief met dit dossier aan de slag te gaan.  


Reactie schrijven...
Foto voor dit artikel opsturen...


'FACEBOOK-KONING' SIJBOM FELICITEERT JARIGE KONING MET DIGITALE FELICITATIE
OLDENZAAL LEENT ARME OUDEREN GELD VOOR VERBOUWING VAN HUN WONING
90 HOOGLERAREN BEPLEITEN INVOERING GROENE ECONOMIE
'GROOTSCHALIGE RENOVATIE MOET LEIDEN TOT ENERGIENEUTRALE WONINGEN'
POLITIE RIJDT GESTOLEN AUTO KLEM OP A 1 BIJ HOLTEN
TOELATING EENRICHTINGSVERKEER OP DINKELLANDSE NICOLAASPLEIN IN ONDERZOEK
LOKAAL DINKELLAND IS HYPOCRIET
'HET SPEELKWARTIERTJE VOOR DINKELLANDSE CDA-WETHOUDER DUURSMA IS VOORBIJ'
POASKEARLS KINDEREN AAN HUIS IN PARTY LOUNGE VAN CAMPING KUIPERBERG
SPEAKERINCIDENT BEWIJST ZWAKKE COMMUNICATIE POLITIE OOST NEDERLAND
DINKELLANDSE POLITIEK VERZUIMT CLAIM TE LEGGEN OP DE AGENDA VAN TWENTE
VNG OVERIJSSEL HEEFT HET NA 100 JAAR NOG STEEDS NIET BEGREPEN
MY OFFICE-FORMULE UITKOMST VOOR STARTENDE ONDERNEMERS IN OOST NEDERLAND
ASPERGE STEEKT DOOR ZONNIG WEER VROEG DE KOP OP
BELASTINGTELEFOON MOET VRAGEN BETER GAAN BEANTWOORDEN
KLUIVERT GOKTE GEDWONGEN OP UITSLAGEN WEDSTRIJDEN FC TWENTE
OVERIJSSELSE POLITIEK ALS SPRINGPLANK NAAR HET KAMERLIDMAATSCHAP
50PLUS HEKELT 'SUGGESTIEVE HOUDING' GS OVER PERMANENTE BEWONING VAKANTIEHUISJES
POLITIEK IN TWENTERAND IS OPGELUCHT DAT BURGEMEESTER VISSER VERTREKT
PvdA VERKEERT OOK IN TWENTE IN EEN CRISIS
VERDEELDE PvdA SLUIT DE GELEDEREN DOOR TE GAAN WERKEN AAN STRIJDPLAN VOOR HERSTEL
TUKKER ROY VAN AALST (PVV) MET HAKKEN OVER SLOOT GEKOZEN TOT TWEEDE KAMERLID
NIEUWE OVERIJSSELSE GEDEPUTEERDE IS BEKEND, MAAR WORDT NOG NIET OPENBAAR GEMAAKT
VVD DINKELLAND WIL LANDELIJK EFFECT VASTHOUDEN
STEGERS MAAKT GROTE KANS OP WAARNEMEND BURGEMEESTERSCHAP IN LOSSER
OVERIJSSELSE STATENLEDEN ENTHOUSIAST OVER DE TESLA
DRIESTRIJD TUSSEN CDA, VVD EN PVV BEPAALT WIE OP 15 MAART DE GROOTSTE WORDT
D66 OVERIJSSEL TILT VOORDRACHT OPVOLGER OPGESTAPTE GEDEPUTEERDE LIEVERS OVER DE VERKIEZINGEN HEEN
GEDEPUTEERDE STATEN EN HET CDA HOUDEN ONVERKORT VAST AAN RONDWEG OM WEERSELO
'OVERIJSSEL MOET WAKKER WORDEN EN ZICH ACTIEF BEMOEIEN MET AANVLIEGROUTES NAAR LELYSTAD AIRPORT'
Klik hier voor de berichten in het archief


KONINGSNACHT IN GROTE STEDEN VERLOOPT RUSTIG EN SFEERVOL
MINDER DAN ZES OP TIEN NEDERLANDERS GELOVEN NOG IN ONTWIKKELINGSHULP
'REGELS VOOR KLEINE FESTIVALS MOETEN EENVOUDIGER'
KONINKLIJKE FAMILIE ONTSPANNEN TIJDENS FEESTELIJK BEZOEK TILBURG
AUTOMOBILIST RIJDT IN OP VOETGANGERS IN BREDA
GEMEENTEN PIETLUTTIG BIJ AFGIFTE VERGUNNINGEN VOOR EVENEMENTEN
ADVOCAAT EN GULLIT AAN DE SLAG BIJ NEDERLANDS ELFTAL
'HET WAS EEN FEEST OM MIJN VERJAARDAG IN TILBURG TE KUNNEN VIEREN'
RUIM 4 MILJOEN MENSEN ZAGEN INTERVIEW MET KONING
'TWENTS MOET SCHOOLVAK WORDEN'
Vandaag is tanken het goedkoopst in Twente:
EURO 95
€1,46
Amigo Losser
DIESEL
€1,14
Roeleveld Rolink Denekamp
Weet u een goedkoper adres? Klik hier

Het toekennen van koninklijke onderscheidingen moet worden afgeschaft

  Ja, dit instituut is niet meer van deze tijd
  Nee, wie zich belangeloos inzet als vrijwilliger moet daarvoor worden beloond
  Ja, het maken van onderscheid is pure discriminatie
  Nee, we moeten vasthouden aan deze traditie


SCHAF DIE KONINKLIJKE ONDERSCHEINDINGEN AF
De Tegel

Het instituut koninklijke onderscheiding is niet meer van deze tijd! Waarom wordt er dan ...


AMBER ALERT HELPT BIJ OPSPORING KINDEREN WORDEN VERMIST OF ZIJN ONTVOERD
KERSTGEDICHT VAN DORPSDICHTER BENNE SOLINGER VOOR DE LEZERS VAN TWENTE@CTUEEL
Ziggo wil interactieve televisie in Twente aanbieden
Twentse Ilse de Lange promoot 'groenste' mobieltje van ons land
Het Twente@ctueel Nieuwjaars-dobbelspel
Televise kijken op je mobiel in Twente
TV kijken op je Nokia 96 is een sensatie
Foto personalisering

colofon - contact
iX Studios BWEB